Hoe voeg ik zelf een nieuw artikel toe?

Dit is mogelijk, echter aanlevering door de leverancier via de CWA heeft de voorkeur (dit is voor iedereen minder werk).
Neem daarom bij ontbreken van CWA artikelgegevens contact op met de CWA Servicedesk op 06 - 2266 7943.

Het is niet altijd wenselijk om een nieuw artikel toe te voegen. Bijvoorbeeld in de situatie dat een leverancier de EAN code van een artikel wijzigt, bij gelijkblijvend bestelnummer. Hernoem in deze situatie eerst het bestelnummer, van het artikel met de oude EAN code, naar een fictieve waarde. Laat dan opnieuw de CWA gegevens ingelezen worden via Importeren > Importeren Artikelen (XML).
Hierna zouden dit artikel opnieuw aangeboden zijn als nieuw artikel en toekomstige aanpassingen worden dan ook automatisch verwerkt.

De eenvoudigste manier om een nieuw artikel toe te voegen is om een kopie te maken van een vergelijkbaar artikel, en dit aan te passen.
In het geval van een nieuwe leverancier, neem contact op met deKassa Servicedesk.
Zorg dat voor het toevoegen ook het merk aanwezig is. Heeft u een beperkt aantal artikelen die niet via het CWA worden aangeleverd dan kunt u zelf
deze artikelen toevoegen met als leverancier de naam van de winkel. Prijzen van de eigen artikelen kunt na het toevoegen zelf wijzigen
(en niet toevoegen zoals de prijzen van artikelen via het CWA)

Om een nieuw artikel toe te voegen doorloop de volgende stappen, voor een EAN artikel:

 • Kies de knop Artikelen, selecteer een vergelijkbaar artikel en doe de knop Kopie
 • Vul de EAN Code, zet het artikel zonodig in Winkelassortiment, en pas de overige algemene gegevens aan (zoals Omschrijving)
 • Kies tabblad Leveranciers, en het selectieblokje na Voorkeursleverancier. Kies de leverancier via het blokje, vul bestelnummer en SVE, doe Sluiten en OK.
  Het artikel wordt nu toegevoegd.
 • Ga nu opnieuw in de details van het artikel, kies onderaan de knop Toevoegen, en vul de inkoopprijs en de verkoopprijs (gebruik punt als decimaalteken).
  Doe 2x OK om de gegevens op te slaan.

Voor een PLU artikel is de werkwijze iets anders.
Voeg alleen PLU codes toe in de range 100 - 949. PLU codes kleiner dan 100 zijn gereserveerd voor de kassa, PLU codes vanaf 950 zijn verdeeld over de leveranciers.
De winkel dient als leverancier te zijn toegevoegd, en toegekend aan de PLU range voor de winkel. Neem contact op met de helpdesk wanneer deze leverancier nog niet bestaat.

Zoek nu via Artikelbeheer - PLU Artikelen een nog niet bestaande PLU code. Kies hierbij ook een te gebruiken bestelnummer, deze kan bijvoorbeeld dezelfde waarde krijgen als de PLU code.

Nu kan het PLU artikel worden aangemaakt:

 • Kies de knop Artikelen, selecteer een PLU artikel en doe de knop Kopie
   
 • Kies tabblad Leveranciers.
  Wanneer bij Voorkeursleverancier NIET de winkel staat: kies het blokje na Voorkeursleverancier, vervolgens het blokje na Leverancier, kies de juiste Leverancier, en druk op Selecteer en Sluiten.
   
 • Druk nu (op het tabblad Leveranciers) op Toevoegen, kies het blokje na Leverancier, selecteer de leverancier en druk op Selecteer, vul bestelnummer en SVE, en ga naar tabblad Weegschaal, vul PLU code en druk op OK.
   
 • Druk op het tabblad Prijs, druk op de knop Toevoegen onderaan het scherm.
  Vul de leverancier (via het blokje na Leverancier), de Inkoopprijs en de Consumentenprijs.
  Gebruik de punt als decimaalteken.
   
 • Druk nu op het tabblad Weegschaal en wijzig de PLU code naar de gewenste waarde, en druk op OK. Nu is het PLU artikel toegevoegd.
   
 • Ga nu naar de PLU artikelen via het menu: Artikelbeheer, PLU Artikelen en selecteer de artikelregel met de nieuwe PLU Code.
  Druk op de knop Toekennen PLU, vink Weegschaal, Wicht of Scanner scale aan, en druk op OK.
   
 • Kies tenslotte voor Artikelen, en wijzig de resterende artikelgegevens naar de juiste waarde.