Hoe onderhoud ik de prijzen van de artikelen?

Via de CWA ontvangt u:

 • Prijzen: voor nieuwe artikelen
 • Prijswijzigingen: voor artikelen in het winkelassortiment
U kunt van deze prijzen afwijken.
Het eenvoudigst is om dit te doen via Accorderen mutaties:
 • Nieuwe artikelen
  Ga naar tabblad Nieuwe artikelen en vul bij elk gewenst artikel de kolommen Eigen Inkoop en Eigen Verkoop.
  Dubbelklik op een prijs om deze te kunnen wijzigen. Vink voor een dergelijk artikel ook de checkbox aan, aan het begin van de regel.
  Druk tenslotte - wanneer u ALLE artikelregels heeft verwerkt - de knop Naar winkelassortiment. Hiermee worden de prijswijzigingen doorgevoerd en de artikelen in het winkelassortiment gezet.
   
 • Artikelen met prijswijziging
  Voor elk artikel met een prijswijziging vanuit het CWA wordt een regel getoond in het tabblad Prijs wijzigingen.
  Er zijn nu drie mogelijkheden, per artikelregel:
  • U accepteert de aangeleverde prijs: vink het artikel aan, aan het begin van de regel
    
  • U wilt de huidige prijs houden: vink het artikel NIET aan, aan het begin van de regel.
   Wanneer in de derde prijskolom al een eigen prijs ingevuld stond, is dit al de huidige prijs.
    
  • U wilt een eigen prijs toekennen of wijzigen: vul of wijzig bij elk gewenst artikel de kolommen Eigen Inkoop en Eigen Verkoop.
   Doe dubbelklik op een prijs om deze te kunnen wijzigen. Vink voor een dergelijk artikel ook de checkbox aan, aan het begin van de regel.
 • Druk tenslotte - wanneer u ALLE artikelregels heeft verwerkt - de knop Prijs wijzigingen doorvoeren, om de prijswijzigingen te verwerken.

Daarnaast is het ook mogelijk een eigen prijs toe te kennen aan een artikel, wanneer deze op dat moment niet te accorderen is.

 • Ga hiertoe naar het detailscherm met artikelgegevens (via Artikelen op het startmenu).
  Kies de Toevoegen knop onder de prijzen, op het Prijs tabblad.
   
 • Vul in het scherm Toevoegen Artikel Prijs de Inkoopprijs en de Consumentenprijs en druk op OK.
  Hiermee wordt een nieuwe prijsregel toegevoegd, standaard wordt als ingangsdatum de actuele datum genomen, door de Leverancier leeg te laten weten we dat er sprake is van een eigen prijs.