CWA artikel niet in DeKassa / EAN-Wissel

Volgens de CWA regels mag een bestelnummer niet hergebruikt worden voor een andere EAN code of een ander product. Helaas komt het de laatste tijd vaker voor dat leveranciers dit toch doen en laten dan ook het oude EAN nummer op actief staan. 

Om deze EAN-wissel op te lossen moet u de volgende stappen uitvoeren:

  • Ga naar Artikelbeheer ? Leverancier Artikelen en zoek het artikel op het vorige EAN-nummer of op het bestelnummer van de leverancier.
  • Ga naar Wijzigen
  • Zet het artikel op Gesaneerd
  • Verander het Bestelnummer door een „X“ ervoor te zetten. Dus «5002736» wordt «X5002736»
  • Druk op OK om deze aanpassing op te slaan

Bij de volgende keer dat de CWA-gegevens worden ingelezen komt dan het nieuwe EAN nummer bij de te accorderen artikelen. U kunt hiervoor wachten op het automatisch inlezen van CWA gegevens (indien dit voor u is ingesteld), of u kan hiervoor op het dashboard de knop Importeren Artikelen gebruiken.